Skip to content ↓

Trócaire le Bertie

Bhí deis ag Rang 7 labhairt le Bertie a bhíonn ag obair le Trócaire. Bhí an seans acu rudaí a phlé agus an dóigh a bhíonn Trócaire ag cuidiú le daoine thart an domhan. 

Rang 7 had the opportunity to talk to Bertie who works with Trócaire. They had the chance to discuss things and how Trócaire is helping people around the world.