Skip to content ↓

Lá Sábháilteacht ar líne

Bhí Rang 7 ag ceiliúradh lá sábháilteacht ar líne an tseachtain seo. Labhair na ceannairí digiteach le gach rang ó thaobh a bheith sábháilte agus iad ar líne! Chomh maith le seo, bhí deis acu páirt a ghlacadh i BBC Live Lesson. Bhain siad an-sult as!

Rang 7 celebrated Internet Safety Day this week. Our Digital Leaders spoke to each class on how they can stay safe online. Rang 7 also had the opportunity to take part in the BBC Live Lesson on Internet Safety. They really enjoyed this and learned a lot!