Skip to content ↓

Mé Féin

An tseachtain seo caite, bhí páistí Rang 7 ag foghlaim faoi chnámha i gcorp an duine. Bhí na páistí ag baint úsáid as ábhair éagsúla le thaispeáint dúinn cá háit ar cheart do na cnámha a bheith agus an dóigh is féidir leis na cnámha ár n-orgáin a chosaint! 

Last week, Rang 7 children were learning about bones in the human body. The children were using different materials to show us where the bones should be and how the bones can protect our organs!