Skip to content ↓

Ionad luach le Rang 7

Bhí deis ag Rang 7 na scileanna Mata a fhobairt. Bhí siad uilig ag obair go crua ó thaobh Ionad Luach suas go dtí milliún! Bhain siad an-sult as agus nach ndéarna siad go maith!

Rang 7 had the opportunity to develop their Maths skills. They were all working very hard with Place Value up to a million. They really enjoyed it and didn't they do well!

Maith sibh Rang 7!