Skip to content ↓

Ceiliúradh Fheirmeoirí Cóirthrádála

A celebration of Fairtrade farmers with junk art!

Tá muid ag foghlaim faoi cóirthrádáil mar topaic DTO. Bhí muid ag plé an méid bananaí agus seacláid a ithimid i rith ama agus ar na feirmeoirí dícheallach sna tíortha bochta. Rinne muid ceiliúradh ar na feirmeoirí seo le píosa ealaíne. Bhain muid úsáid as pacáiste bia coirthrádála le héadaí na feirmeoir a dhéanadh agus caithfidh mé a rá go bhfuil siad GO HIONTACH ⭐️👩‍🌾🖼️

We have been learning about fair trade as our world around us topic. We have been discussing where our food comes from, especially bananas and chocolate, and the hard-working farmers in poorer countries. We decided to celebrate these farmers in a piece of artwork. We used some old fairtrade wrappers, and boxes to make the clothes for these farmers, and I have to say that the result of this is stunning!