Skip to content ↓

TAFF: Fad a thomhais (mm, cm, m, km)

WALT: Measure Distances (mm, cm, m, km)

Bhí R5/6 sáite sa mhata go huile is go hiomlán an tseachtain seo, agus iad ag foghlaim faoi fad a thomhais. Bhain siad úsáid mhaith as na rialóir agus bata méadair chun fad de trealamh seomra ranga a fhiosrú. Cuireadh an dúshlán ar na páistí chun coinbhéartaigh a dhéanamh idir mm, cm, m agus km (agus lig de Múinteoir Seóna dóibh sríobh a gcuid táblaí!!!!). D'aithin cuid mhór dóibh go raibh siad fós ábalta seo a oibriú amach i mbeirteanna! Páistí matamaiticiúla ag tógáil a gcuid eolais féin! Maith iad!

Rang 5/6 completed great work this week whilst investigating the concepts of measures. They used rulers and meter sticks to help them investigate the lengths of real life objects. Then, the children were challenged to convert different lengths into mm, cm, m and km (Múinteoir Seóna even let them write on their tables!!!!) Many children quickly realised that they could work this out in their pairs using information they already knew about these units! Maith iad!