Skip to content ↓

Dúshlan Achar agus Imlíne

Rang 5/6's area and perimeter challenge!

Bhain Rang 5/6 sult is tairbhe as an dúshlán mhata an seachtain seo- le achar agus imlíne de roinnt rudaí a fhiosrú sa seomra ranga. Bhí "post-its" in úsáid againn chun seo a dhéanamh agus bhí craic ar dóigh againn! Bhí an méid sin spraoi acu, is cinnte nach raibh a fhios acu an méid foghlaim a bhí i gceist.

Bhí an seans againn fad x leithead a phlé chomh maith! Bhí an tseomra clúdaithe!!

 

Rang 5/6 were given the challenge of investigating the area and perimeter of objects in the classroom. Post-its were used as our squares and we had a great time! 

It allowed us to explore and discuss the formula; length x width.

It's fair to say that the room was covered in little yellow squares!!