Skip to content ↓

Introducing the Eco Council for 2022-2023:Éicea-Chomhairle do 2022-2023:

P4FM - Joseph

P4LO - Rory

R4 - Aoise

P5MR - Emma

P5MC - Leah 

P6CV - Aodhan

P6SS - Faye

LSC2 - Conor

R6 - Leah

P7AL - Caden 

P7AV - Olivia 

R7 - Freya

 

Everyone did so well! Big congratulations to all the candidates. They were so brave and put a lot of effort into their presentations and posters! We look forward to making lots of exciting changes, allowing our school to make a positive impact on our planet.

Comhghairdeachas mór leis na hiarrthóirí ar fad. Bhí siad chomh cróga agus chuir siad an-iarracht isteach ina gcuid cur i láthair agus póstaeir! Táimid ag dúil le go leor athruithe spreagúla a dhéanamh, rud a ligeann don scoil tionchar dearfach a imirt ar ár bplainéad.